Vi s�ker st�ndigt nya medarbetare som vill ha nya utmaningar.
Jobba i ett gott g�ng som tr�ffas regelbundet f�r olika aktiviteter.
Vi ser helst att de som s�ker har genomg�tt n�gon form av maskinteknisk utbildning och har erfarenhet fr�n n�got av de vanligaste CAD-systemen.
Flexibilitet �r ett m�ste d� m�nga av v�ra konsultuppdrag �r p� distans. Vi erbjuder fast anst�llning och projektanst�llning. Skicka g�rna din CV till info@autotechab.se

>> Skicka din ansökan till jobb@autotechab.se