Vi har varit verksamma inom konstruktion och produktutveckling sedan 1993.

På vårt kontor utför vi konstruktionsuppdrag mot fordon, olje och telekomindustrin med följande verktyg: Catia, Solidworks, Inventor

Våra kunder är Bl.a Alstom, Semcon, Nordic Oil, Västtrafik m fl.