Välkommen till Autotech

...verksamma inom konstruktion och produktutveckling sedan 1993.
Först en kortfattad presentation av Autotech Scandinavia AB.
Vi är en konsulterande ingenjörsfirma sedan 15 år tillbaka.
För närvarande är vi 10 anställda.
Våra konsulter, varav flertalet är civilingenjörer,
har uppdrag hos olika kunder i Västsverige, Mälardalen och Norge.
Våra internprojekt driver vi på vårt kontor på Ringön.
Under början på nittiotalet utvecklade vi egna produkter för tågindustrin.
Vi svarade såväl för konstruktion som för produktion av dessa produkter.
Under de senaste åren har vi koncentrerat oss på konsultverksamhet
och söker nu nya uppdrag hos nya kunder.


Karta
Email: info at autotechab.se Tel: 070 777 6010